Realizace výstavby strukturovaného kabelového systému

S ohledem na všechny naše činnosti nesmí chybět ani realizace výstavby strukturovaného kabelového systému – důležitého prvku firemní infrastruktury. I zde platí nutnost precizně vypracovaného projektu. Zabýváme se i možnými riziky a kde je to vhodné, doporučujeme takové řešení, aby v případě výpadku jednoho prvku či trasy, nedošlo k výpadku celé sítě.

Výhodou strukturované kabeláže je především vysoká přenosová rychlost, snadná rozšiřitelnost a modularita. Využívá se pro PC sítě, telefonní sítě, ale také různých identifikačních systémů apod.

U tohoto systému je předpokladem dlouhá životnost, proto je třeba zajistit vlastnosti, které budou respektovat stále se zvyšující nároky na přenosové rychlosti a půjdou s trendem doby tak, aby se nemuselo po několika letech znovu investovat do nové infrastruktury, což by přinášelo nemalé finanční prostředky.

Důraz klademe na celkový výsledek, který musí splňovat nejen univerzálnost rozvodů pro různé druhy technologií a jejich nadčasovost, ale také hezký design zapadající do prostředí a bezpečnost (hořlavé prostředí, únikové cesty..). Součástí dodávky jsou i výstupní měřící protokoly.

Zajištěním servisu strukturovaných kabeláží pak dovršíme kompletní péči o zákazníka.