Analýza, návrh, dokumentace, realizace

Bezdrátové sítě umíme realizovat kompletně, od analýzy současného stavu, doporučení a návrhu vhodného řešení (samozřejmostí je měření signálu), přes samotnou implementaci sítě až k vypracování projektové dokumentace s výsledky měření.

Vždy jsme schopni poskytnout konzultace i následnou vzdálenou správu Wifi sítě a její diagnostiku.

Přínosem bezdrátových sítí je bezesporu rychlé zprovoznění bez narušení provozu. Není třeba žádných stavebních úprav a náklady jsou tak oproti výstavbě pevných sítí nižší. Navíc představuje pro uživatele flexibilnější a efektivnější možnosti práce v pohybu.